Maatregelen Corona (Covid-19)

Rederij Kooij vaart weer met aangepaste rondvaartboten vanaf onze steiger op het Rokin en het Centraal Sation. Gezondheid en veiligheid van u, onze gasten en onze medewerkers staan voorop. Daarom hebben we zowel aan boord als op de wal maatregelen genomen die gebaseerd zijn op de RIVM-richtlijnen. Op die manier zorgt Rederij Kooij ervoor dat u veilig van de rondvaart kunt genieten.

 

Let op, Rederij Kooij hanteert aangepaste openingstijden:

Steiger Rokin 10:00 uur tot 18:00 uur
Steiger Centraal Station 10:00 uur tot 17:00 uur

De volgende maatregelen zijn door Rederij Kooij genomen:

 • Wij hanteren een maximum aantal van 6 personen die tegelijk als groep mag varen.

 • We zorgen dat u zowel op de wal als in de boot 1,5 meter afstand kunt houden van anderen.

 • Bij het instappen staan dispensers met desinfecterende vloeistof.

 • Toonbank, pinapparaat, etc. worden door ons regelmatig gedesinfecteerd

 • We zetten extra begeleiding in om te zorgen dat het in- en uitstappen veilig gebeurt.

 

Wij vragen u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen tijdens uw bezoek:

 • Bij milde verkoudheidsklachten, koorts of een huisgenoot met koorts, kunt u geen rondvaart maken. 

 • Volg alle aanwijzingen van onze medewerkers direct op.

 • Houd 1,5 meter afstand van uw medepassagiers bij de kassa en bij het in- en uitstappen.

 • Desinfecteer uw handen voor het instappen.

 • Alleen personen die een gezamenlijke huishouding vormen mogen bij elkaar zitten.

 • Gedurende de rondvaart is het niet toegestaan om van uw plek te gaan.

 • Als u moet niezen of hoesten doet u dat dan in uw elleboog.

 

Wij willen u bedanken voor het vertrouwen in Rederij Kooij