Algemene voorwaarden

Personenvervoer

Alle personenvervoer geschiedt op de personenvervoercondities de Nederlandse Binnenvaartvereniging gedeponeerd ter griffie der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht.

Sleepwerk en assistentie

Alle sleepwerk en assistentie geschiedt op de ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht gedeponeerde "Algemeene Sleepconditien 29 juli 1919" en alle peronenvervoercondities der Nederlandse Binnenbeurtvaartvereniging, gedeponeerd Ter Griffie der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage.

Rederij Kooij

KVK-nummer 33140962
Btw-nummer: FE NL807389420B01